Porady prawne, właściwy urząd skarbowy

Kontakt do adwokata.

Uwagi, pytania itp. najlepiej przesłać mailem, w razie potrzeby dołączając szczegółowy opis sprawy i skany dokumentów.

Darmowe porady online można też znaleźć tutaj: prawo pracy, prawo budowlane, prawo karne, prawo autorskie, prawo wykroczeń, prawo cywilne, prawo administracyjne, prawo handlowe. Albo kodeks pracy, kodeks cywilny, kodeks karny, kodeks spółek handlowych, kodeks wykroczeń, kodeks postępowania administracyjnego.

O darmowe porady prawne można też pytać np. w urzędzie gminy. Wcześniej warto zapoznać się z ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. W ten sposób zorientujecie się Państwo, do czego macie prawo, jakie porady prawne za darmo są w ogóle w przepisach przewidziane. Dla każdego, ale i dla konkretnych grup zawodowych (np. dla nauczycieli) czy społecznych (np. dla seniorów).

Zaś co do kwestii podatkowych, od decyzji naczelnika urzędu skarbowego służy odwołanie, a potem jeszcze skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Gdy ten wyda orzeczenie, pozostaje jeszcze skarga kasacyjna. Polecam ten ostatni link - znajdziecie tam Państwo przydatne informacje, komentarz do przepisów i wzory skarg!

Szybkie poznanie właściwego urzędu skarbowego i izby administracji skarbowej jest proste. Wystarczy odszukać nazwę właściwej gminy, korzystając z poniższego formularza albo znajdującej się pod nim listy. Wyszukiwarkę proszę traktować jako pomoc, pamiętając, że jest ona jedynie programem komputerowym, a źródeł prawa należy szukać w Dzienniku Ustaw - i weryfikując pozyskane z niej informacje na stronach internetowych właściwych urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej. Będę wdzięczny za informacje o dostrzeżonych nieprawidłowościach, a także dobre słowo czy konstruktywną uwagę.