Właściwy urząd skarbowy i izba administracji skarbowej

Od decyzji naczelnika urzędu skarbowego służy odwołanie, a potem jeszcze skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego. Gdy ten wyda orzeczenie, pozostaje jeszcze skarga kasacyjna. Polecam ten ostatni link - znajdziecie tam Państwo przydatne informacje, komentarz do przepisów i wzory skarg!

Szybkie poznanie właściwego urzędu skarbowego i izby administracji skarbowej jest proste. Wystarczy odszukać nazwę właściwej gminy, korzystając z poniższego formularza albo znajdującej się pod nim listy. Wyszukiwarkę proszę traktować jako pomoc, pamiętając, że jest ona jedynie programem komputerowym, a źródeł prawa należy szukać w Dzienniku Ustaw - i weryfikując pozyskane z niej informacje na stronach internetowych właściwych urzędów skarbowych i izb administracji skarbowej. Będę wdzięczny za informacje o dostrzeżonych nieprawidłowościach, a także dobre słowo czy konstruktywną uwagę.

US i IS według gmin: