Szerzyny - urząd skarbowy (us) i izba, adwokat, prawnik

Dla gminy Szerzyny właściwymi są: Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego w Tarnowie i Dyrektor Izby Administracji Skarbowej w Krakowie.