Właściwy sąd rejonowy, okręgowy, apelacyjny

Jestem adwokatem i rzecznikiem patentowym, a poniższe narzędzie to jeden ze sposobów, w jaki świadczę pomoc prawną. Wystarczy skorzystać z poniższego formularza albo z listy wybrać nazwę gminy lub miasta, aby odnaleźć informację o tym, który sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny jest dla nich właściwy. Możliwy jest też kontakt ze mną, prowadzę sprawy w całym kraju.

Od orzeczenia sądu pierwszej instancji służy apelacja, natomiast od orzeczeń sądu drugiej instancji czasem można jeszcze wnieść skargę kasacyjną. Polecam zwłaszcza ten ostatni link - znajdziecie tam Państwo przydatne informacje, komentarz do przepisów i wzory pism!

adwokat Paweł Wrześniewski