Prawnik, adwokat, właściwy sąd

Dwie wiadomości, obie dobre. Po pierwsze, poniżej znajduje się wyszukiwarka sądów powszechnych. Korzystanie z niej jest bardzo proste, wystarczy wpisać do formularza albo z listy wybrać nazwę gminy lub miasta, aby odnaleźć informację o tym, który sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny jest dla nich właściwy. Ale uwaga: w sprawach gospodarczych oraz w sprawach z zakresu prawa pracy właściwość sądów jest nieco inna! Polecam też wyszukiwarkę urzędów skarbowych i wyszukiwarkę prokuratur, są całkiem zgrabnym uzupełnieniem tematu.

Po drugie, w ten sam sposób do odszukania jest pomoc prawna, również jeśli interesuje Państwa tzw. darmowy prawnik (a ściślej darmowe porady prawne). Proszę odnaleźć na poniższej liście nazwę gminy, przejść na poświęconą jej stronę internetową i zgodnie z zamieszczonymi tam wskazówkami kliknąć właściwy link. Aby od razu poznać wszystkich prawników w okolicy warto zajrzeć do oficjalnych rejestrów. Adwokat powinien figurować w rejestrze adwokatów, radca prawny zaś w rejestrze radców prawnych.

Poszukiwania można też zakończyć już teraz. Uwagi, pytania itp. najlepiej przesłać mailem, w razie potrzeby dołączając szczegółowy opis sprawy i skany dokumentów.

Wreszcie prawnik z urzędu. W postępowaniu cywilnym strona zwolniona przez sąd od kosztów sądowych w całości lub części może zażądać ustanowienia adwokata lub radcy prawnego (to właśnie ów adwokat z urzędu tudzież radca prawny z urzędu). Osobie fizycznej niezwolnionej przez sąd od kosztów sądowych wolno domagać się ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, jeżeli złoży oświadczenie, iż nie jest w stanie ponieść kosztów wynagrodzenia adwokata lub radcy prawnego bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny (co ważne, powinna dołączyć oświadczenie obejmujące szczegółowe dane o swoim stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania). Osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna, której ustawa przyznaje zdolność sądową, niezwolniona przez sąd od kosztów sądowych, może starać się o adwokata lub radcę prawnego, jeżeli wykaże, że nie ma dostatecznych środków na poniesienie kosztów jego wynagrodzenia. Wniosek o ustanowienie adwokata czy radcy prawnego strona zgłasza wraz z wnioskiem o zwolnienie od kosztów sądowych bądź osobno, na piśmie lub ustnie do protokołu, w sądzie, w którym sprawa ma być wytoczona lub już się toczy.

Podobnie sprawa ma się w postępowaniu przed sądem administracyjnym. Przyznanie prawa pomocy osobie fizycznej następuje bądź to w zakresie całkowitym (gdy osoba ta wykaże, że nie jest w stanie ponieść jakichkolwiek kosztów postępowania), bądź to częściowym (gdy wykaże, że nie jest w stanie ponieść pełnych kosztów postępowania, bez uszczerbku utrzymania koniecznego dla siebie i rodziny). W tym pierwszym przypadku zawsze, a w drugim niekiedy pomoc ta obejmuje wsparcie prawnika z urzędu. Wniosek o przyznanie prawa pomocy powinien zawierać oświadczenie strony obejmujące dokładne dane o stanie majątkowym i dochodach, zaś jeżeli wniosek składa osoba fizyczna, ponadto dokładne dane o stanie rodzinnym oraz oświadczenie strony o niezatrudnieniu lub niepozostawaniu w innym stosunku prawnym z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub rzecznikiem patentowym.

Wreszcie w postępowaniu karnym oskarżony, który nie ma obrońcy z wyboru, może żądać, aby mu wyznaczono obrońcę z urzędu, jeżeli w sposób należyty wykaże, że nie jest w stanie ponieść kosztów obrony bez uszczerbku dla niezbędnego utrzymania siebie i rodziny.

A jeśli chodzi o inne zagadnienia: apelacja * autorskie prawa * bankructwo * dział spadku * jak napisać pozew * nakaz zapłaty * naruszenie dóbr osobistych * odpowiedź na pozew * odwołanie * pomówienie i zniesławienie * pozew * prawo administracyjne * prawo budowlane * prawo cywilne * prawo handlowe * prawo karne * prawo pracy * prawo własności przemysłowej * prywatny akt oskarżenia * skarga do wojewódzkiego sądu administracyjnego * skarga kasacyjna * skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia * spadki * sprostowanie * wykroczenia * zasiedzenie * znak towarowy

adwokat Paweł Wrześniewski