Lipinki - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Lipinki właściwymi są: Sąd Rejonowy w Gorlicach, Sąd Okręgowy w Nowym Sączu, Sąd Apelacyjny w Krakowie

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.