Internetowy komentarz do Kodeksu postępowania administracyjnego

Spośród poniższych proszę wybrać interesujący Państwa przepis Kodeksu postępowania administracyjnego albo otworzyć tekst jednolity K.p.a. w formacie pdf.

art. 239 Kpa