Goleniów - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Goleniów właściwymi są: Sąd Rejonowy w Goleniowie, Sąd Okręgowy w Szczecinie, Sąd Apelacyjny w Szczecinie

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.