Skąpe - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Skąpe właściwymi są: Sąd Rejonowy w Świebodzinie, Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.