Baranów - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Baranów (woj. lubelskie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Puławach, Sąd Okręgowy w Lublinie, Sąd Apelacyjny w Lublinie

Dla gminy Baranów (woj. mazowieckie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Żyrardowie, Sąd Okręgowy w Płocku, Sąd Apelacyjny w Łodzi

Dla gminy Baranów (woj. wielkopolskie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Kępnie, Sąd Okręgowy w Kaliszu, Sąd Apelacyjny w Łodzi

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.