Bodzechów - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Bodzechów właściwymi są: Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sąd Okręgowy w Kielcach, Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.