Stawiski - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Stawiski właściwymi są: Sąd Rejonowy w Łomży, Sąd Okręgowy w Łomży, Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.