Zaręby Kościelne - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Zaręby Kościelne właściwymi są: Sąd Rejonowy w Ostrowi Mazowieckiej, Sąd Okręgowy w Ostrołęce, Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.