Krzeszowice - sąd, adwokat, prawnik

Dla gminy Krzeszowice właściwymi są: Sąd Rejonowy dla Krakowa-Krowodrzy w Krakowie, Sąd Okręgowy w Krakowie i Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.