Kolno - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy i miasta Kolno (woj. podlaskie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Łomży, Sąd Okręgowy w Łomży, Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Dla gminy Kolno (woj. warmińsko-mazurskie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Biskupcu, Sąd Okręgowy w Olsztynie, Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.