Policzna - sąd, adwokat, prawnik

Dla gminy Policzna właściwymi są: Sąd Rejonowy w Zwoleniu, Sąd Okręgowy w Radomiu i Sąd Apelacyjny w Lublinie.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.