Budzyń - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Budzyń właściwymi są: Sąd Rejonowy w Wągrowcu, Sąd Okręgowy w Poznaniu, Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.