Lyski - sąd, adwokat, prawnik

Dla gminy Lyski właściwymi są: Sąd Rejonowy w Rybniku, Sąd Okręgowy w Gliwicach i Sąd Apelacyjny w Katowicach.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.