Szydłowo - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Szydłowo (woj. mazowieckie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Mławie, Sąd Okręgowy w Płocku, Sąd Apelacyjny w Łodzi

Dla gminy Szydłowo (woj. wielkopolskie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Pile, Sąd Okręgowy w Poznaniu, Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.