Gołdap - sąd, adwokat, prawnik

Dla gminy Gołdap właściwymi są: Sąd Rejonowy w Olecku, Sąd Okręgowy w Suwałkach i Sąd Apelacyjny w Białymstoku.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.