Sułkowice - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Sułkowice właściwymi są: Sąd Rejonowy w Myślenicach, Sąd Okręgowy w Krakowie, Sąd Apelacyjny w Krakowie

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.