Blachownia - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Blachownia właściwymi są: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Sąd Okręgowy w Częstochowie, Sąd Apelacyjny w Katowicach

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.