Złota - sąd, adwokat, prawnik

Dla gminy Złota właściwymi są: Sąd Rejonowy w Pińczowie, Sąd Okręgowy w Kielcach i Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.