Łagów - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Łagów (woj. lubuskie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Świebodzinie, Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Dla gminy Łagów (woj. świętokrzyskie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Ostrowcu Świętokrzyskim, Sąd Okręgowy w Kielcach, Sąd Apelacyjny w Krakowie

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.