Józefów - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Józefów (woj. lubelskie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Biłgoraju, Sąd Okręgowy w Zamościu, Sąd Apelacyjny w Lublinie

Dla miasta Józefów (woj. mazowieckie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Otwocku, Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, Sąd Apelacyjny w Warszawie

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.