Ustawa prawo własności przemysłowej

Ustawa z 30 czerwca 2000 r. - Prawo własności przemysłowej jest aktem normatywnym kompleksowo regulującym kwestie uzyskiwania i ochrony praw do znaków towarowych, wynalazków, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych i innych praw wyłącznych. Przy relatywnie niskich nakładach (żeby wspomnieć jedynie o tym, jaki jest koszt patentu) pozwala zapewnić sobie monopol na sprzedaż produktów o określonych cechach. Może być to przedmiot o takim a nie innym kształcie albo fakturze, urządzenie działające w taki a nie inny sposób, usługa świadczona pod takim a nie innym hasłem itd.

Oczywiście Prawo własności przemysłowej nie jest jedynym źródłem regulacji spraw, o których tu mowa. Polskę wiąże wiele umów międzynarodowych, sporo zagadnień o charakterze szczegółowym ujętych jest też w rozporządzeniach. Zajmuję się komentowaniem przepisów, w tym P.w.p. Jeśli interesują Państwa usługi rzecznika patentowego, proszę o kontakt.

Tekst jednolity P.w.p. (Dz.U. z 2013 r., poz. 1410) w formacie pdf znajduje się tutaj.