Wiśniowa - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Wiśniowa (woj. małopolskie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Myślenicach, Sąd Okręgowy w Krakowie, Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Dla gminy Wiśniowa (woj. podkarpackie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Strzyżowie, Sąd Okręgowy w Rzeszowie, Sąd Apelacyjny w Rzeszowie.

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.