Nowy Staw - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Nowy Staw właściwymi są: Sąd Rejonowy w Malborku, Sąd Okręgowy w Gdańsku, Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.