Strachówka - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Strachówka właściwymi są: Sąd Rejonowy w Wołominie, Sąd Okręgowy Warszawa-Praga w Warszawie, Sąd Apelacyjny w Warszawie

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.