Witkowo - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Witkowo właściwymi są: Sąd Rejonowy w Słupcy, Sąd Okręgowy w Koninie, Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.