Iłowo-Osada - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Iłowo-Osada właściwymi są: Sąd Rejonowy w Działdowie, Sąd Okręgowy w Elblągu, Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.