Bartniczka - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Bartniczka właściwymi są: Sąd Rejonowy w Brodnicy, Sąd Okręgowy w Toruniu, Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.