Prywatny akt oskarżenia

Potoczne określenie aktu oskarżenia wnoszonego w sprawach ściganych z oskarżenia prywatnego, a nie publicznego (zniesławienie, pomówienie czy oszczerstwo z art. 212 k.k., zniewaga z art. 216 k.k., uderzenie człowieka tudzież inne naruszenie nietykalności cielesnej z art. 217 k.k., naruszenie czynności narządu ciała lub rozstrój zdrowia trwający nie dłużej niż 7 dni z art. 157 k.k.). W porównaniu z "klasycznym" aktem oskarżenia jest dokumentem uproszczonym w tym sensie, że może zawierać mniej elementów - co wcale nie musi oznaczać, że jego przygotowanie jest łatwe. [zastrzeżenie]

Trafia do mnie wiele osób, które czują się pokrzywdzone pomówieniami. Jeśli i Państwo potrzebujecie pomocy przy sporządzeniu prywatnego aktu oskarżenia albo chcielibyście napisać odpowiedź na prywatny akt oskarżenia bądź wzajemny akt oskarżenia, proszę o kontakt, najlepiej mail z możliwie szczegółowym opisem sprawy (w tym daty, miejsca, linki do stron internetowych itp.) i załączonymi skanami zgromadzonych dokumentów (optymalnie w jednym pliku pdf).

Poniżej kilka informacji, które mogą okazać się przydatne:

* Prywatnego aktu oskarżenia nie obejmuje przymus adwokacki, co oznacza, że dokument ów nie musi być podpisany przez adwokata.

* Prywatny akt oskarżenia można cofnąć, a dokładniej - odstąpić od oskarżenia.

* Przy wnoszeniu prywatnego aktu oskarżenia należy uiścić opłatę, a ściślej - zryczałtowaną równowartość wydatków. Ich wysokość ustalono na 300 zł. Oskarżyciel może jednak ubiegać się o zwolnienie od jej wyłożenia.

* Przedawnienie przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego następuje na nieco innych zasadach, niż pozostałych przestępstw.

ostatnia aktualizacja: 23 lutego 2017 r.