Miasteczko Krajeńskie - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Miasteczko Krajeńskie właściwymi są: Sąd Rejonowy w Chodzieży, Sąd Okręgowy w Poznaniu, Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.