Internetowy komentarz do ustawy - Prawo budowlane

Spośród poniższych proszę wybrać interesujący Państwa przepis ustawy z 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane albo otworzyć jej tekst jednolity w formacie pdf.

Spis treści:

Rozdział 1: Przepisy ogólne

Rozdział 2: Samodzielne funkcje techniczne w budownictwie

Rozdział 3: Prawa i obowiązki uczestników procesu budowlanego

Rozdział 4: Postępowanie poprzedzające rozpoczęcie robót budowlanych

* art. 29

Rozdział 5: Budowa i oddawanie do użytku obiektów budowlanych

* art. 48

Rozdział 6: Utrzymanie obiektów budowlanych

* art. 62

Rozdział 7: Katastrofa budowlana

Rozdział 8: Organy administracji architektoniczno-budowlanej i nadzoru budowlanego

Rozdział 9: Przepisy karne

* art. 90

Rozdział 10: Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Rozdział 11: Przepisy przejściowe i końcowe