Słupia - sąd, adwokat, prawnik

Dla gminy Słupia (woj. łódzkie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Brzezinach, Sąd Okręgowy w Łodzi i Sąd Apelacyjny w Łodzi.

Dla gminy Słupia (woj. świętokrzyskie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Jędrzejowie, Sąd Okręgowy w Kielcach i Sąd Apelacyjny w Krakowie.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.