Lublin - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla miasta Lublin (w części w granicach przebiegających od granicy miasta Lublin i gminy Wólka na wschód od rzeki Bystrzycy do Al. Unii Lubelskiej oraz do skrzyżowania z ul. Fabryczną i na północ od ul. Fabrycznej i ul. Droga Męczenników Majdanka do granicy miasta Lublin z gminą Głusk) właściwymi są: Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, Sąd Okręgowy w Lublinie, Sąd Apelacyjny w Lublinie

Dla miasta Lublin (w części poza obszarem w granicach przebiegających od granicy miasta Lublin i gminy Wólka na wschód od rzeki Bystrzycy do Al. Unii Lubelskiej oraz do skrzyżowania z ul. Fabryczną i na północ od ul. Fabrycznej i ul. Droga Męczenników Majdanka do granicy miasta Lublin z gminą Głusk) właściwymi są: Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie, Sąd Okręgowy w Lublinie, Sąd Apelacyjny w Lublinie

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.