Czastary - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Czastary właściwymi są: Sąd Rejonowy w Wieluniu, Sąd Okręgowy w Sieradzu, Sąd Apelacyjny w Łodzi

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.