Janów - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Janów (woj. podlaskie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Sokółce, Sąd Okręgowy w Białymstoku, Sąd Apelacyjny w Białymstoku

Dla gminy Janów (woj. śląskie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Częstochowie, Sąd Okręgowy w Częstochowie, Sąd Apelacyjny w Katowicach

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.