Brzeżno - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Brzeżno właściwymi są: Sąd Rejonowy w Białogardzie, Sąd Okręgowy w Koszalinie, Sąd Apelacyjny w Szczecinie.

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.