Jakubów - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Jakubów właściwymi są: Sąd Rejonowy w Mińsku Mazowieckim, Sąd Okręgowy w Siedlcach, Sąd Apelacyjny w Lublinie

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.