Łobez - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Łobez właściwymi są: Sąd Rejonowy w Łobzie, Sąd Okręgowy w Szczecinie, Sąd Apelacyjny w Szczecinie.

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.