Raciążek - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Raciążek właściwymi są: Sąd Rejonowy w Aleksandrowie Kujawskim, Sąd Okręgowy we Włocławku, Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.