Łubnice - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Łubnice (woj. łódzkie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Wieluniu, Sąd Okręgowy w Sieradzu, Sąd Apelacyjny w Łodzi

Dla gminy Łubnice (woj. świętokrzyskie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Staszowie, Sąd Okręgowy w Kielcach, Sąd Apelacyjny w Krakowie

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.