Opole Lubelskie - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Opole Lubelskie właściwymi są: Sąd Rejonowy w Opolu Lubelskim, Sąd Okręgowy w Lublinie, Sąd Apelacyjny w Lublinie

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.