Bolesław - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Bolesław (pow. dąbrowski) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Dąbrowie Tarnowskiej, Sąd Okręgowy w Tarnowie, Sąd Apelacyjny w Krakowie

Dla gminy Bolesław (pow. olkuski) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Olkuszu, Sąd Okręgowy w Krakowie, Sąd Apelacyjny w Krakowie

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.