Lubrza - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Lubrza (woj. lubuskie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Świebodzinie, Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Dla gminy Lubrza (woj. opolskie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Prudniku, Sąd Okręgowy w Opolu, Sąd Apelacyjny we Wrocławiu

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.