Wierzbica - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Wierzbica (woj. lubelskie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Chełmie, Sąd Okręgowy w Lublinie, Sąd Apelacyjny w Lublinie

Dla gminy Wierzbica (woj. mazowieckie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Przysusze, Sąd Okręgowy w Radomiu, Sąd Apelacyjny w Lublinie

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.