Łódź - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla miasta Łódź (w graniach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic: Bałuty, Polesie i Śródmieście) właściwymi są: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, Sąd Okręgowy w Łodzi, Sąd Apelacyjny w Łodzi

Dla miasta Łódź (w graniach ustalonych tradycyjnie dla dzielnic: Górna i Widzew) właściwymi są: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi, Sąd Okręgowy w Łodzi, Sąd Apelacyjny w Łodzi

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.