Kostrzyn - sąd, adwokat, prawnik

Dla gminy Kostrzyn właściwymi są: Sąd Rejonowy we Wrześni, Sąd Okręgowy w Poznaniu i Sąd Apelacyjny w Poznaniu.

Pozostałe gminy

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.