Dąbie - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Dąbie (woj. lubuskie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Krośnie Odrzańskim, Sąd Okręgowy w Zielonej Górze, Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Dla gminy Dąbie (woj. wielkopolskie) właściwymi są: Sąd Rejonowy w Kole, Sąd Okręgowy w Koninie, Sąd Apelacyjny w Poznaniu

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.