Lidzbark - właściwy sąd rejonowy, okręgowy i apelacyjny

Dla gminy Lidzbark właściwymi są: Sąd Rejonowy w Działdowie, Sąd Okręgowy w Elblągu, Sąd Apelacyjny w Gdańsku

Jeśli poszukujecie Państwo informacji o sądach powszechnych właściwych dla innych gmin, wystarczy skorzystać z poniższej wyszukiwarki.